• Start
  • Algemene info
  • Opvoedings- en onderwijsproject

Opvoedings - en onderwijsproject

OPVOEDINGSPROJECT
Ieder kind is uniek. Onze school respecteert en aanvaardt dit. Daarom trachten wij rekening te houden met de gevoelens, de mogelijkheden en het tempo van elk kind. Wij trachten elk kind maximale ontplooiingskansen te geven, zowel op cognitief, emotioneel en sociaal vlak. Het opvoedingsproject is geïnspireerd door de christelijke levensvisie. Wij willen onze leerlingen een aantal fundamentele menselijke waarden meegeven zoals : zorg voor elkaar, beleefdheid, respect, eerlijkheid, verantwoordelijkheid,.. … De christelijke levensovertuiging komt specifiek tot uiting in de lessen godsdienst, schoolvieringen, in het omgaan met elkaar, enz.

ONDERWIJSPROJECT
Ons doel is dat elk kind onderwijs en therapie op maat krijgt. We trachten onderwijs en opvoeding steeds te ondersteunen vanuit recente wetenschappelijke inzichten. Voortdurend bijscholen vinden we daarom heel belangrijk. Regelmatig overleg (multidisciplinair) en een doorgedreven samenwerking is volgens ons essentieel om kwaliteitsvol onderwijs en therapie op maat te bieden. De ouders beschouwen we als ervaringsdeskundige partners. We vinden het belangrijk om ook de ouders te ondersteunen en te begeleiden in een open en coöperatieve geest. De KIDS-missie luidt dan ook “hartelijke professionaliteit”.