• Start
  • Algemene info
  • Overleg in de basisschool

Overleg in de basisschool

TEAMOVERLEG
Twee keer per jaar is er een klassenraad over de evolutie van uw zoon/dochter. Op de klassenraad zijn alle betrokken die met uw kind werken aanwezig (leerkracht, logopedist, blio, kinesist, orthopedagoog,…). Indien uw zoon/dochter op internaat/semi-internaat zit streven wij ernaar dat er ook iemand van de leefgroep aanwezig is op de klassenraad.
Wij vinden het belangrijk dat de begeleiding van uw zoon/dochter zo veel mogelijk op mekaar afgestemd wordt.
Het team kan ook beroep doen op het CLB om mee na te denken over problemen die zich stellen of een andere aanpak die zich opdringt.

MET DE OUDERS
Eind augustus is er een kennismakingsmoment met de nieuwe leerkracht.
Hierdoor willen we de stap naar een nieuwe school/klas verkleinen.
Als ouder kan u die dag belangrijke afspraken maken met de leerkracht (vb. over vervoer, over medicatie,…)
Tijdens het schooljaar nodigen wij de ouders van onze kleuters en kinderen uit de speelleerklas twee keer uit om de evolutie van hun zoon/dochter te bespreken.
Voor de kinderen in de lagere school is er drie keer per jaar oudercontact.
Voor de leerlingen die de basisschool verlaten gebeurt het oudercontact samen met het CLB.

Extra overleg op initiatief van de school of op initiatief van de ouders kan altijd georganiseerd worden.