• Start
 • GON
 • GON - Doof, slechthorend (type 7)

GON DSH

Mogelijke individuele doelstellingen voor de GON-begeleiding van dove of slechthorende leerlingen:

 • Stimuleren van de algemene taal en spraakontwikkeling
 • Taalstimulatie ifv taalexpressie
 • Ondersteuning ifv begrijpend lezen
 • Ondersteuning in vreemde talen
 • Begeleiding van de communicatie en sociale vaardigheden
 • Begeleiding bij de identiteitsvorming en het aanvaarden van de gehoorproblematiek

Ondersteuning aan de leerkracht(en)

 • informatie verstrekken i.v.m. de gehoorproblematiek
 • informatie verstrekken over het gebruik van gehoorapparatuur en hulpmiddelen
 • tips geven en oplossingen zoeken voor eventuele problemen

Voorwaarden GON type 7 – DSH

 • Diagnose slechthorendheid, doofheid of unilateraal gehoorverlies bevestigd door een audiogram
 • De NKO-arts is betrokken bij de diagnostiek.
 • Een leerling kan een matig of ernstig attest verkrijgen. Dit wordt beslist aan de hand van medische informatie. Deze beslissing wordt finaal door het CLB genomen.