• Start
 • Praktische info
 • Afwezigheden

Afwezigheden

Bijlage schoolbrochure info afwezigheden

Bij afwezigheid van je zoon dochter bezorg je aan de school een afwezigheidsbriefje.

 • Per schooljaar mogen de ouders maximum 4 ziekenbriefjes schrijven.
  Deze briefjes gelden enkel voor 3 opeenvolgende dagen van ziekte!
  Als uw zoon/dochter langer dan 3 dagen thuis is moet er binnen de week een attest van de dokter worden afgegeven.
  Opgelet: Is uw kind op donderdag, vrijdag en maandag ziek moet u een doktersbriefje afgeven aangezien zaterdag en zondag dan ook meetellen.
 • Indien je zoon/of dochter ziek wordt op school telefoneren we de ouders om hun zoon of dochter te komen halen.
  Zorg dat we steeds iemand van de familie kunnen bereiken die je zoon/dochter kan komen halen.
  Interne of semi-interne kinderen kunnen in de verzorgingskamer van het internaat of door de leefgroep worden opgevangen.
  Externe leerlingen niet.
 • Bij ongelukjes wordt de eerste zorg door de school toegediend en worden de ouders onmiddellijk op de hoogte gebracht .
  Indien nodig gaan wij naar de spoedafdeling.