• Start
  • Praktische info
  • Brengen en halen van de kinderen

Brengen en halen van de kinderen

Ouders die de kinderen ’s morgens brengen gaan niet mee naar de klas zodat de lessen tijdig kunnen starten. Ze brengen hun kind naar de rij op de grote speelplaats.
Ouders die de kinderen na de school komen halen wachten onder de luifel op de grote speelplaats. Het poortje aan de grote parking gaat open om 15.15u. Er wordt niet gewacht in de gangen of aan de klas.
Indien een andere persoon de kinderen na school komt halen dan gewoonlijk dienen de ouders dit via de agenda van de kinderen te melden of telefonisch het secretariaat te verwittigen.
Indien ouders hun kind onverwachts vroeger komen halen kan dit enkel met toestemming van de directie.
Indien ouders hun kind onverwachts komen halen in de rij op de speelplaats dient men dit ook te melden aan de leerkracht voor men naar huis gaat.