• Start
  • Praktische info
  • Kosten in de basisschool

Kosten in de basisschool

Bijlage schoolbrochure afspraken giften en sponsoring

- De ouders betalen voor de school geen inschrijvingsgeld.
- Het vereiste schoolmateriaal is gratis. Bv.: rekenboeken, taalboeken, kopieën, schriften, schrijfgerief, agenda, enz.
- Er kan per schooljaar een bijdrage gevraagd worden voor pedagogische, culturele, .... activiteiten.
Maximum 45 euro voor de kleuters en 85 euro voor de kinderen in de lagere school. Bv.: toneelvoorstelling, sportactiviteit, muzische dag, leeruitstappen...
- Voor meerdaagse uitstappen mag de school maximum 420 euro vragen voor de hele periode in de lagere school (bv. bosklassen, boerderijklassen, ...)
- Turnkledij wordt door de ouders zelf gekocht (niet voor de kleuters)
- De basisuitrusting kopen de ouders zelf: een boekentas, een pennenzak, een brooddoos, een drinkbus,...
- Bosklassen worden enkel georganiseerd voor de 12- 13 jarigen.
- Zee -  en sneeuwklassen worden niet georganiseerd.

Goed om te weten!

Ouders kunnen recht hebben op een schooltoelage voor kinderen in het basisonderwijs.
Meer informatie hierover kan U verkrijgen bij het VCLB of op het administratief centrum van uw gemeente.

- Geldelijke en niet geldelijke ondersteuning
Het betreft hier geldelijke of niet geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van de Vlaamse Gemeenschap en de rechtspersonen en die daarvan afhangen.
De school zal binnen de schoolmuren enkel reclame en sponsoring door derden toestaan indien ze verenigbaar is met de onderwijskundige en pedagogische taken van een school.
In ieder geval mogen ze de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit en onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen.