• Start
  • Praktische info
  • Samenwerken met ouders

Samenwerking met ouders, engagement van de ouders

Een goede samenwerking met de ouders is essentieel. Wij beschouwen ouders dan ook als “partners”: ze zijn ervaringsdeskundigen en kunnen meedenken in het begeleidingsproces van hun kind.
In die zin wordt er ook van ouders een engagement verwacht:
bv. het invullen van het weekendschrift
bv. het invullen van het contactschrift
bv. dagelijks inkijken van de klasagenda
bv. aanwezig zijn op specifieke infoavonden
bv. aanwezig zijn op oudercontacten
bv Indien zoon/dochter met de bus naar school komt dienen de ouders steeds tijdig op de op- en afstapplaats te zijn.
bv. De ouders zorgen er voor dat hun zoon/dochter dagelijks aanwezig is in de school.
Uitzonderingen : bij ziekte, bij familiale gebeurtenissen, met toestemming van de directeur na overleg.
De ouders van de externe leerlingen zorgen dat hun zoon/dochter thuis een gezond ontbijt heeft gehad. Ze zorgen er tevens voor dat hij/zij voldoende en gezond eten bij heeft voor tijdens de middagpauze.

De ouders zorgen ervoor dat hun zoon/dochter elke schooldag tijdig aanwezig is in de school.
Naast de nodige overlegmomenten (zie boven) krijgen ouders de mogelijkheid om een therapiebeurt van hun kind mee te volgen. Op die manier zien de ouders wat er concreet gebeurt bij de logo, kiné of blio.
Dit komt ook de motivatie van het kind ten goede.
Na de observatie wordt het therapieplan toegelicht.

Wij vinden het belangrijk om niet alleen onze leerlingen, maar ook de ouders te begeleiden.
In dat verband worden er, in samenwerking met het MFC, vormingsinitiatieven georganiseerd. Zo trachten we ouders enerzijds inzicht te geven in de zorgvragen van hun kind en anderzijds concrete pedagogische tips aan te bieden om met deze zorgvragen om te gaan. Door het MFC worden ook initiatieven georganiseerd om broers en zussen (de zgn. brussen) specifieker te informeren omtrent de beperking van hun broer of zus.
Om de twee jaar organiseren wij ook een infonamiddag voor grootouders.
Indien zij de problematiek van hun kleinkind beter leren kennen en begrijpen, kunnen zij namelijk een grote ondersteuning zijn.


Engagement ouders

  • De ouders zorgen dat hun zoon/dochter elke dag tijdig aanwezig is op school.
  • De ouders zullen aanwezig zijn op oudercontacten en andere infomomenten in het belang van hun zoon/dochter.
  • Huiswerk, briefwisseling wordt steeds opgevolgd en gecontroleerd door de ouders.
  • Heen en weer schriftjes, klasagenda, toetsen, rapportjes,… worden steeds nagekeken, ondertekend, ingevuld, beantwoord,… -