• Start
  • Praktische info
  • Voor- en naschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang (externe leerlingen)

In de school is er geen voor- of naschoolse opvang.
Er is toezicht op de speelplaats vanaf 8.45u. Op woensdag vanaf 8.30u.
Ten laatste tien minuten na de school moeten de kinderen afgehaald zijn.
Mogelijke opvang voor en na de school kan in “ ONS KIND” .
Dit is naast de school.
Aangezien de opvang naast de school ligt gaan te kinderen te voet naar school/naar de opvang. Dit uiteraard onder begeleiding.
Indien je daarvoor kiest moet je zelf contact opnemen en de nodige afspraken maken.
Het adres is :
ONS KIND
Borggravevijversstraat 7A
3500 HASSELT
Tel:011/234940