GON ASS

Mogelijke individuele doelstelling voor de GON-begeleiding van kinderen met een autismespectrumstoornis zijn:

 • Werken rond sociale vaardigheden
 • Werken rond emoties en gevoelens
 • Plannen en organiseren (bv. het opstellen van een stappenplan)
 • Psycho-educatie (dit betekent uitleg geven over de problematiek)
 • Voorbereiden van speciale gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld een schooluitstap
 • Opvolgen van het algemeen welbevinden
 • Werken rond gespreksvaardigheden

Ondersteuning aan de leerkracht(en)

 • Informatie en inzicht geven in de problematiek via een wekelijks overlegmoment
 • Tips geven en oplossingen zoeken voor mogelijke problemen

Voorwaarden GON type 9

 • Een multidisciplinaire diagnose ASS, met inbegrip van psychiatrisch onderzoek, is noodzakelijk.
 • Een multidisciplinair onderzoek door CLB in combinatie met pschiatrisch onderzoek volstaat mits er overleg is geweest tussen CLB en psychiater ifv een multidisciplinaire besluitvorming. 
 • Diagnose ASS gesteld door CAR of COS

Maar een diagnose op zich is niet voldoende. De onderwijsbehoeften moeten van die aard zijn dat de opmaak van een gemotiveerd verslag of verslag vereist is.